USG

-Ekokenik İntrakardiak  Fokus -USG cihazlarının görüntü kaliteleri arttıkça daha farklı bulgular saptanmaktadır. Bunlardan biri de kalbin büyük odacıklarında beyaz  ufak kireçlenme gibi görüntü veren noktacıklardır. -Normal olduğu biline vakaların %1-5[…]

Devamı

Ekojenik Barsak

-USG’de ince barsakta ekojenite(beyazlık) artışının görülmesidir. En iyi iliak veya spinal kemiklerin ekojenitesi ile kıyaslanarak tanı konur. Barsak hareketlerinin yavaşlaması ve mekonyumun sıkışması ile bu bulgu ortaya çıkar. -Grade 1[…]

Devamı

Tek Umblikal Arter

-Oldukça nadirdir (%0.63) -Genellikle izole bir bulgudur. -En iyi mesane çevresinin renkli doppler incelemesi ile tanı konur -Bazen diğer arter hipoplastik olabilir(Normalde 2 arter çapları arasında %50den fazla fark olmamalıdır)[…]

Devamı