Çocuk Sahibi Olup Olmamaya Karar Verme Hakkı

Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu (IPPF) ‘nun yoğun ve titiz çalışmalarıyla hazırlanarak Federasyonun yetkili organlarının onaylarıyla 140 üye dernek tarafından kabul edilen IPPF Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Bildirgesi İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere dört Birleşmiş Milletler dilinde bastırılmıştır. Buna göre,
ÇOCUK SAHİPİ OLUP OLMAMAYA KARAR VERME HAKKI
IPPF (Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Bildirgesi) tüm bireylerin sahip olacakları çocuk sayısını ve çocukları arasındaki zaman aralıklarını özgürce ve sorumluluğunun bilincinde olarak kararlaştırma ve bunun için gerekli bilgi, eğitim alma ve yöntemleri öğrenme hakkının çocuk sahibi olup, olmama ve ne zaman olacağına karar verme hakkını da içerdiğini kabul eder; ayrıca kadınlara, doğumdan önce ve sonra uygun bir süre özel koruma sağlanmasının gerektiğini savunur ve aşağıdaki ilkelerin uygulanmasını taahhüt eder:
Tüm kadınların, üreme sağlığının korunması, güvenli anneliğin sağlanması ve gebeliğinin güvenli sonlandırılması (düşük) için gereken ve tüm kullanıcılar için ulaşılabilir, kabul edilebilir, kullanışlı ve ödeyebilecekleri bilgi, eğitim ve hizmetlere ulaşma hakkı vardır.
Tüm bireyler güvenli, etkili ve kabul edilebilir doğurganlığı düzenleme yöntemlerinden olabildiğince çoğuna ulaşabilme hakkına sahiptir.
Tüm bireyler, istenmeyen gebeliklerden korunma yöntemleri içinden kendileri için güvenli ve kabul edilebilir olanı özgürce seçmek ve kullanmak hakkına sahiptir.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICDP) Eylem Programı’nda çıkarılan standartlar, Kahire,Mısır; 5 – 13 Eylül 1994
Kapsamlı, tam bilginin ve aile planlaması dahil her türlü üreme sağlığı hizmetlerinin, yararlanacak bütün kişiler için ulaşılabilir, uygun maliyetli, kabul edilebilir ve kolay kullanılır olmasını sağlamak;
Çocuk doğurma ve kendi seçtikleri aile planlaması yöntemlerinin yanı sıra yine kendi seçtikleri ve yasalara aykırı olmayan diğer doğurganlığı düzenleme yöntemleri konusunda sorumlu, gönüllü kararlar alınmasını sağlamak ve desteklemek, bu kararların alınması için gereken bilgi, eğitim ve araçları sağlamak;
Hayat boyunca değişen üreme sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak ve bunu yerel toplulukların farklı koşullarına duyarlı bir şekilde yapmak.
Bütün ülkeler en kısa sürede ve 2015 yılından sonra olmamak kaydıyla uygun yaştaki bütün bireylerin birinci basamak sağlık hizmetleri yoluyla üreme sağlığına ulaşması için gayret göstermelidirler. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında üreme sağlık bakımı, diğer hizmetlerin yanı sıra şunları içermelidir:
Aile planlaması danışmanlığı, bilgisi, eğitimi, iletişimi, ve hizmetleri; doğum öncesi bakıma, güvenli doğum, doğum sonrası bakıma, özellikle emzirme ve bebekle anne sağlığına ilişkin eğitim ve hizmetler; kısırlığın önlenmesi ve uygun yöntemlerle tedavisi; düşük; düşüğün önlenmesi ve uygun yöntemlerle tedavisi; düşük; düşüğün önlenmesi ve düşüğün sonuçlarına müdahale etme dahil üreme yollarıyla enfeksiyonlarının tedavisi; cinsel yolla geçen hastalıklar ve diğer üreme sağlığı koşulları; insan cinselliği, üreme sağlığı ve sorumlu ebeveynlik konusunda uygun şekilde bilgi, eğitim ve danışmanlık. Gerektiğinde aile planlaması hizmetleri için, hamilelik, doğum, düşük komplikasyonları, kısırlık, üreme yolları enfeksiyonları,
meme kanseri, üreme sistemi kanserleri, HIV / AIDS dahil diğer cinsel yolla geçen hastalıkların daha ayrıntılı teşhis ve tedavisi için sevk hizmetleri her zaman mümkün olmalıdır. Kadınların sünneti gibi uygulamaların engellenmesi, üreme sağlık bakım programlarını da içeren birinci basamak sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.
Birleşmişler Milletler Dördüncü Dünya Kadın Konferansı (FWCW) Eylem Programı’nda çıkarılan standartlar, Bejing, Çin; 4 – 15 Eylül
… Çoğu ülkede kadının üreme haklarının ihmal edilmesi, eğitim imkanlarıyla ekonomik ve politik güçlendirilmeleri dahil, toplumsal ve özel yaşamdaki bütün imkanların son derece kısıtlamaktadır. Kadınların kendi doğurganlıklarının kontrol edebilmeleri, diğer hakların kullanımı için önemli bir dayanak teşkil etmektedir. Cinsel ve üremeye yönelik davranışlarla ilgili konularda kadınla erkeğin sorumlulukları paylaşmaları da, kadınların sağlığını geliştirmek için şarttır.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir