Ekojenik Barsak

-USG’de ince barsakta ekojenite(beyazlık) artışının görülmesidir. En iyi iliak veya spinal kemiklerin ekojenitesi ile kıyaslanarak tanı konur. Barsak hareketlerinin yavaşlaması ve mekonyumun sıkışması ile bu bulgu ortaya çıkar.
-Grade 1 kemikten az,Grade 2 kemikle aynı,Grade 3 kemikten daha fazla ekojenitedir.
-Grade 2 ve 3 normal popülasyonda izole ve idiopatik(Sebebi bilinmeyen şekilde) olarak %1 oranında görülebilir.
-Ayrıntılı USG gereklidir.
-Yine bazı hastalıklarda izole bir bulgu olarak gözlenebilir.
-Trizomi 21(5.5 kat risk artışı)
-Kistik fibroz.(%13 risk artışı)
-CMV infeksiyonu
-IUGR
-Amniotik kanama sonrası
-Başka bulgu varsa Trizomi 13,18 ve Turner riski artar.
-İzole olsa da Grade 3 de prognoz çok iyi olmayabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir