Gebeliğin İleriki Dönemlerinde Karşılaşılan Sorunlar

Gebeliğin ikinci yarısında vücudun ağırlaşması, bel ve sırt ağrıları, varis, ödem dışında iki hastalık vardır ki atlanmaması gerekir. Her ikisi de anne karnında bebek ölümüne sebep olabilirler.

Birincisi gebelikte oluşan şeker hastalığıdır (Gestasyonel diabet). Atlanırsa birkaç dakika içinde şekersiz kalan bebek (boğulma
gibi) aniden vefat edebilir. Büyüme gelişme geriliği,düşük, iri bebek gibi sonuçlar doğurabilir. 22.-28. hafta arasında 50 gr ile şeker tarama testi yapılır. Şüpheli sonuç çıkar ise 100gr ile oral glikoz yükleme testi (OGTT) ile tanı konabilir. Diyet, gerekirse İnsülin tedavisi gereklidir.

İkincisi preeklamsi denen hastalıktır. Annede yüksek tansiyon, idrarda protein kaybi ve ayak sırtında ödem ile karakterizedir. Bebekte büyüme gelişme geriliği yaparak yavaş yavaş vefata götürebilir. Annede sara nöbetine benzeyen eklampsi krizine yol açabilir, ki bu anne hayatı için de tehlikelidir. Anne vücudundaki böbrek,karaciğer, beyin hasarları kalıcı olabilir. Erken dönemde 18.-22. haftada doppler USG ile rahime giden damarlardaki kan akımında azalma ile şüphelenebilir. Erken düşük doz aspirin tedavisi düşünlir. Asıl tedavi bebek yaşama şansını alır almaz gebeliği sonlandırmaktır.

Akut gebelik hipertansiyonu, toksemi ve gebeliğe bağlı hipertansiyon gibi adlar da verilen preeklampsi, gebeliğin üçüncü trimestirinde belirginleşen ve giderek ilerleyen bir hastalıktır. “Hafif” olarak başlayıp giderek “şiddetli” preeklampsi evresine geçer. Ödem, hipertansiyon(yüksek tansiyon) ve proteinüri (idrarda protein kaybı)ile karakterizedir.

Yaygın konvülziyonların( sara gibi nöbetler) eklendiği eklampsi hastalığın maksimum şiddete eriştiği evredir.

Etyolojisi(nedenleri) tam bilinmemektedir.

İlk miadına gebeliği olanlarda daha sık görülür. Gelişmekte olan ülkelerde, eklampsiye bağlı anne ölüm oranı %5-17, fetal ölüm oranı %15-37 iken, gelişmiş ülkelerde anne ölüm oranı %0.5-1 fetal ölüm oranı %8-10’dur.

Amaç, öncelikli yüksek riskli hastaları ve erken dönemdeki hafif belirtilerini saptayıp şiddetli preeklampsi gelişmesini ve bunun komplikasyonlarını önlemektedir. En sık görülen ciddi komplikasyonlar şunlardır:

Maternal(anne) serebrovasküler (beyindamarları) olaylar ya da beyin ödemi

Tek başına ya da hipofibrinojenemi(kanda pıhtılaşmayı sağlayan en önemli madde olan fibrinojenin düşmesi) ve dissemine intravasküler koagülasyon (Yaygın damar içi pıhtılaşma=DIC)ile birlikte ortaya çıkabilen şiddetli kanama, plasenta dekolmanı (Çocuk eşinin erken ayrılması)

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir