Mahremiyet Hakkı

Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu (IPPF) ‘nun yoğun ve titiz çalışmalarıyla hazırlanarak Federasyonun yetkili organlarının onaylarıyla 140 üye dernek tarafından kabul edilen IPPF Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Bildirgesi İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere dört Birleşmiş Milletler dilinde bastırılmıştır. Buna göre,
MAHREMİYET HAKKI
IPPF, tüm bireylerin kişisel, ev, aile ve haberleşme mahremiyetlerinin keyfi olarak ihlal edilmemesi hakkına sahip olduklarını kabul eder ve aşağıdaki ilkelerin uygulanmasını taahhüt eder:
Bilgilendirme ve danışmanlığın da içinde yer aldığı tüm cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde mahremiyet ve kişisel bilgilerin gizli kalması sağlanmalıdır.
Tüm kadınların, gebeliğin güvenli sonlandırılması (düşük) da dahil olmak üzere,
üremeyle ilgili seçimler yapma hakkı vardır.
Tüm bireyler, başkalarının haklarına saygılı olmak şartıyla, yargılanmak, özgürlüğüne karşı çıkılmak ya da sosyal müdahaleye maruz kalmak korkusu olmaksızın, güvenli ve doyurucu bir cinsel yaşam için, cinsel tercihini ifade etme hakkına sahiptir.
Ayrıca IPPF, aşağıdaki hakkın sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınmasına çalışır:
Bilgilendirme ve danışmanlığın da içinde yer aldığı tüm cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri bireylere ve çiftlere, özellikle de gençlere, mahremiyet ve gizlilik haklarına sadık kalarak ulaştırılmalıdır.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICDP) Eylem Programında çıkarılan standartlar, Kahire, Mısır; 5 – 13 Eylül 1994
Ülkeler, ergenlere, onların gelişen kapasitelerini göz önüne alacak şekilde cinsellik ve üreme konularında uygun yönlendirme ve rehberlik sağlanacak ebeveynlerin ve diğer yasal açıdan sorumlu kişilerin haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını belirlemeli, programlarla sağlık hizmeti sunanların tutumlarının, ergenlerin uygun hizmetlere ve cinsel yolla geçen hastalıklarla cinsel istismar dahil, ihtiyaç duydukları tüm bilgilere ulaşmalarını kısıtlayacak şekilde olmamasını sağlamalıdırlar. Bunu yaparken, diğer şeylerin yanı sıra cinsel istismara da çözüm olarak bu hizmetler, ergenlerin kültürel değerlerine ve dinin inançlarına saygı göstererek onların gizlilik, mahremiyet, itibar görme ve bilgiyle karar verme haklarını korumalıdırlar. Bu amaçla ülkeler, uygun yerlerde, ergenler için üreme sağlığına ilişkin bilgi ve bakımı engelleyen yasal, nizami ve sosyal engelleri kaldırmalıdırlar.
Birleşmiş Milletler Dördüncü Dünya Kadın Konferansı (FWCW) Eylem Programında çıkarılan standartlar, Bejing, Çin; 4 – 15 Eylül 1995
Eylem Platformu, kadınların ırk, yaş, dil, etnik köken, kültür, din veya özürlülük, yerli ya da başka statüye sahip olmak gibi faktörler yüzünden tam eşitlik ve ilerlemeye ulaşmada engellerle karşılaştığını kabul eder.Pek çok kadın, ailesinin statüsüyle, özellikle tek ebeveynli aile olarak; ve kırsal,tecrit edilmiş veya yoksullaşmış alanlardaki yaşam koşulları dahil, sosyo-ekonomik statüsüyle bağlantılı,belirli engellerle karşılaşmaktadır. Yerinden edilmiş, ülke içindeki göçmen kadınlar ve yurtdışına göçen kadınlar göçmen işçi kadınlar dahil, mülteci kadınlar, ülke içine yerinden edilmiş kadınlar için bazı ek engeller vardır. Aynı zamanda pek çok kadın çevresel felaketler, ciddi ve bulaşıcı hastalıklardan ve kadına yönelik şiddetin çeşitli biçimlerinden özellikle etkilenmektedir.
Kadınların insan hakları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı dahil, cinsellikleriyle ilgili konularda kontrol sahibi olma, baskı, ayrımcılık ve şiddete maruz kalmadan özgürce ve sorumlulukla karar verme hakkını kapsar. Kadınla erkek arasında, cinsel ilişki ve üremeye yönelik konulardaki eşit ilişki, kişinin bütünlüğüne tam saygı duymak dahil, karşılıklı saygı, anlayış ve cinsel davranış ile onun sonuçlarına ilişkin sorumluluklarının paylaşılmasını gerektirir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir