Menopoz ve Osteoporoz Üzerine

MENOPOZ

-Gençlik dönemlerinde kadınlar için ürkütücü bir kelime olarak kullanılan menopoz bir kadının kalıcı olarak adetten kesilmesi ve yumurtalık fonksiyonlarının (hem üreme hem de östrojen yapımı) sona ermesi ile karakterize bir durumdur.

-Premenopoz menopoz öncesi, perimenopoz ise premenopoz başlangıcı ile son adet kanamasından sonraki bir yılı kapasayan dönem demektir.

-Ülkemizde menopoz yaşı ortalama 47’dir(Bazı verilere göre 51). Ortalama yaşam süresinin uzaması ile kadınların menopoz sonrası yaşadıkları dönem uzamış ve bu süredeki yaşam kalitesi ön plana çıkmıştır. Kadın sağlığı açısında doğurgan olunulan dönem ne kadar önemli ise , doğurganlığın bittiği ancak kişisel ve toplumsal üretkenliğin doruk noktasına çıktığı bu dönem de o derece önemlidir.

-Kadınlık hormonu olan östrojenin vücutta olmamasına bağlı birçok şikayet ortaya çıkar. Östrojen eksikliği ruhsal değildir,bedenseldir, ölçülebilir. Ortaya çıkan rahatsızlıklar irade ile çözülemez. Halbuki bir çok kadın bu konuda kendilerine haksızlık etmektedirler.

-Menopoz sonrası kadınlarda görülen şikayetler kısa ve uzun dönem olarak sınıflandırılabilir.

-Yaklaşık ilk 5 yıllık dönemi kapsayan kısa dönemde sıcak basmaları, terlemeler, uykusuzluk, ruh hali değişiklikleri, dikkat ve hafıza kaybı sorunları, vajinal ve idrar yollarındaki mukozalardaki erimelerin yarattığı şikayetler, cinsel yaşamdaki sıkıntılar kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu dönemde görülen, özellikle sıcak basması ve genitoüriner yollardaki incelmelerin yarattığı sorunların giderilmesinde hormon tedavisinden daha etkili bir seçenek bulunmamaktadır.

-Uzun dönemde ise kemik erimesine (osteoporoz) bağlı oluşabilen kırıklar ciddi bir halk sağlığı problemi oluşturmaktadır. Osteoporozun önlenmesi ve tedavisi konusunda günümüzde hormon tedavisinin yanında birçok seçenek ortaya çıkmıştır.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir