Tek Umblikal Arter

-Oldukça nadirdir (%0.63)
-Genellikle izole bir bulgudur.
-En iyi mesane çevresinin renkli doppler incelemesi ile tanı konur
-Bazen diğer arter hipoplastik olabilir(Normalde 2 arter çapları arasında %50den fazla fark olmamalıdır)
-Tek arter olunca daha kalındır(Normalde ven çapının %50sinden azı iken %50den fazladır)
-Başka anomaliler de var ise Trizomi 13,18 riski artmakta ve amniosentez endikasyonu oluşmaktadır. Geçmiş senelerde tek bulgu olsa da amniosentez önerilse de gelişenteknoloji ile USG’e  güven artmaktadır. Bu nedenle genelde artık invazif girişim önerilmemektedir. (Maternal kanda hücre testi önerilmesi teklif edilebilir)
-IUGR riski olabilir

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir